Bredsted Danske Skole


Bredsted Danske Skole blev grundlagt af dansksindede sydslesvigere den 05. 05. 1948 og fejrede sit 60-års jubilæum i 2008. Skolen optager elever af dansk- og frisisksindede forældre.

 

 

Skolen er en statslig anerkendt grundskole fra 1.-4.klasse med udstationerede fællesskoleklasser fra 5.-8.klasse. Efter 8.klasse fortsætter eleverne deres skolegang enten på Husum Danske Skole eller A.P.Møller Skolen i Slesvig.

 

 

Skolen drives af Dansk Skoleforening for Sydslesvig i Flensborg, som er ansvarlig for de danske skoler og børnehaver i Sydslesvig. 

 

Die dänische Schule in Bredstedt wurde von dänischgesinnten Eltern am 05.05.1948 gegründet, und hat damit 2008 ihr 60-jähriges Jubiläum feiern können. Die Schule nimmt Schüler von dänisch- und friesischgesinnten Elternhäusern auf.

 

Die Schule ist eine staatlich anerkannte Grundschule von Klasse 1 bis 4 mit ausgelagerten Gemeinschaftsschulklassen der Jahrgänge 5 bis 8. Nach der 8.Klasse setzen die Schüler ihren Schulgang entweder an der Husum Danske Skole oder der A.P.Møller Skolen in Schleswig fort.

 

Schulträger ist „Der dänische Schulverein“ in Flensburg, der alle Schulen und Kindergärten der dänischen Minderheit betreut. 

 


Bredsted Danske Skole
Bredsted Danske Skole