Sophie B. Jensen (1912 - 2007)

I foreningslokalet har vi siden efterår 2013 tre malerier af den sydslesvigske maler Sophie B.Jensen, som vi har fået til låns af SSF's kunstsamling.

Foto: Grænseforeningen
Foto: Grænseforeningen

Sophie B. Jensen er uddannet på kunsthåndværkerskolen i Flensborg (1930-1932) og på kunstakademiet i München, hvor hun arbejdede med tekstilkunst og tog afgangseksamen som tegnelærer. I 1939 og 1942 studerede hun ved Akademie der bildenden Künste i München, hvor hun arbejde med fresko med professor Klemmer som lærer.

Imellem kom en krig, og med sin tegneuddannelse fra München blev hun tvangsudskrevet til en tegnestue, der lavede skitser til beskyttelsesbunkers. Hun havde valget mellem at tegne bunkers eller arbejde på en granatfabrik. Hun valgte det sidste og arbejdede som teknisk tegner i perioden 1939-1945.

Efter et studieophold i St. Peter Ording i 1946 kom Sophie B. Jensen i 1947 til København, hvor hun blev elev hos den legendariske professor Axel Jørgensen på Kunstakademiet. Her fandt hun endelig den kunstneriske ro, hun så længe havde ventet på. I 1950 kom hun på Freskoskolen. Blandt hendes oliemalerier er de bedst kendte "Ballonmanden", "Jomfru Ane" og "Kurvefletteren".

Sophie B. Jensen debuterede i 1952 på Kunstnernes Efterårsudstilling i København, hvor hun afsluttede sin uddannelse i 1953 med sølvmedalje.

Senere har hun været repræsenteret på Charlottenborgs Forårsudstillinger og Den Frie Udstilling i København. Allerede i 1954 vendte Sophie B. Jensen tilbage til grænselandet, men hun blev rådet til at slå sig ned i enten München eller Købenmhavn. "Der er ingen fremtid for en kunstner i Sydslesvig", sagde daværende museumsinspektør i Flensborg, dr. Fuglsang til hende.

At dr. Fuglsang delvist fik ret, måtte Sophie B. Jensen erkende. I tiden fra 1961 til 1973 måtte hun arbejde på et byggeteknisk kontor for overhovedet at have et udkomme. Med stort besvær kom hun i gang med sit kunstneriske arbejde, efter at en alvorlig lungetuberkulose gjorde hende ude af stand til at arbejde.

Hun har været med på Grænselandsudstillingen flere gange og haft separatudstillinger på blandt andet Flensborg Museum og Dansk Centralbibliotek.

Sophie B. Jensen var grænselandskunstner i ordets bedste forstand. Hun havde grænselandets skæbne helt inde på livet, men hun evnede også at omsætte sine oplevelser i klare billeder, mange med en særegen symbolik. Hendes kunstneriske indsats kan rubriceres i gruppen af efterkrigstidens betydeligste malere i Sydslesvig.

Kilde: Leif Dahl: Sophie B. Jensen. En kunstner i grænselandet. Forlaget De unges Kunstkreds, 1985.

Jan Lass

Titel: Haubarg Eiderstedt, Teknik: 71,0 cm x 81,0 cm
Titel: Haubarg Eiderstedt, Teknik: 71,0 cm x 81,0 cm

I foreningslokalet havde vi fra 2004 til 2013 to malerier af den nordtyske landskabsmaler Jan Lass og et maleri af Hans Busch-Alsen, som vi havde fået til låns af SSF's kunstsamling.

 

Jan Lass blev født den 30.01.1890 i Kappel/Angel.

1905-1909 gik han i lære som maler. Samtidig besøgte han aftenskolen på kunsthåndværkerskolen i Flensborg. Han arbejde som malersvend i Hamborg og fortsatte sin kunstuddannelse på kunsthåndværkerskolen i Hamborg-Altona. 1914 deltog han i 1.Verdenskrig, blev såret i Frankrig 1915 og bestod mesterprøven som kunstmaler 1916.

 

Fra 1920 arbejdede han som fri kunstner. Typisk for hans Altona-tid er monumentale personkompositioner med religiøst indhold, men også det moderne industrisamfund var et emne. Ros fik han for sine havnebilleder og gengivelsen af arbejderkulturen. Berømt blev hans "arbejdermadonna"; en idealistisk syntese af religiøse og sociale billedlindhold.

Titel: Hallig, Teknik: Maleri - olie på masonit, Mål: 80,0 cm x 90,0 cm
Titel: Hallig, Teknik: Maleri - olie på masonit, Mål: 80,0 cm x 90,0 cm

Et længere ophold på Før og Sild 1921-1923 førte til hans store interesse for det nordtyske landskab, den slesvig-holstenske vestkyst i særdeleshed og han skabte akvareller (Vinteren på Sild) og oliemalerier med motiver fra vestkysten.

 

Lass flyttede 1934 med familien til Angel i et ensomt hus ved Langsee. Søens landskabelige ynde blev malet i flere versioner.

 

I årene 1936 til 1938 tog han imod opgaven at dekorere kaserner med store vægmalerier. Selvom hans motivvalg var begrænset til historien, blev han efter krigen kritiseret for disse kunstværker og hans kunstneriske samarbejde for nazisterne.

 

Efter krigen afleverede han flere bestillingsværker for offentlige institutioner, hvor han bevægede sig i grænseområdet mellem tradition og moderne. Hans vægmalerier på Domschule i Slesvig er bevaret.

 

Jan Lass døde den 04.11.1958 i Kiel. Han ligger begravet på Bøglund kirkegård.

Hans Busch-Alsen

Titel: Landskab, Teknik: Maleri - olie på lærred, Mål: 70,0 cm x 80,0 cm
Titel: Landskab, Teknik: Maleri - olie på lærred, Mål: 70,0 cm x 80,0 cm

Hans Busch-Alsen blev født i Augustenborg som søn af en tysk far og en mor med danske aner. Som 12-årig flyttede han med familien til Kiel, hvor Hans Busch-Alsen fortsatte sin skolegang. Han blev først uddannet inden for landbruget, hvilket først og fremmest var farens vilje.

 

Som 25-årig blev Busch-Alsen dog optaget på kunstakademiet i Düsseldorf. I 1931åbnede han sit eget atelier i Düsseldorf og fire år senere i Berlin.

 

Det var især impressionismen og ekspressionismen, der inspirerede ham, og han var medlem af kunstnersammenslutningerne Junges Rheinland og Rheinische Sezession.

 

I 1942 blev han indkaldt til krigstjeneste først i Polen og siden på østfronten. I 1943 blev Busch-Alsens atelier udbombet, og en stor del af hans produktion ødelagt. Også i hans sjæl havde krigen sat langvarige spor. Dyster alvor og mørke, lerede farver præger hans billeder i de første efterkrigsår. Men i begyndelsen af 1950erne fik han vendt ryggen til de martrende oplevelser, og hans farveholdning ændredes til det lette og lyse. I de følgende år malede han en lang række billeder af hjemegnens landskaber, hvor især oplevelsen og gengivelsen af himlens lys over hav og marsk er betagende

 

Fra 1947 og til sin død i 1990 boede han i Flensborg, men var på talrige udlandsophold især i Sydfrankrig og Spanien. Hans Busch-Alsen var medlem af det danske mindretal.

Find

Bredsted Danske Skole

på Facebook