Christian Albrecht Jensen

Bredsted Danske Skoles ejendom
Bredsted Danske Skoles ejendom

På Bredsted Danske Skole hænger der et maleri i guldramme. Maleriet er en kopi af et selvportræt af Christian Albrecht Jensen, kendt som C.A. Jensen. 

 

C.A.Jensen blev født den 26. juni 1792 i Bredsted og døde den 13. juli 1870 i København. Han var en dansk guldaldermaler med speciale i portrætter.

Han blev født i hertugdømmet Slesvig og blev som 18-årig optaget på Kunstakademiet i København, hvor han uddannedes til portrætmaler af C.A. Lorentzen. I 1813 modtog han Akademiets lille sølvmedalje, men valgte alligevel at forlade stedet til fordel for Kunstakademiet i Dresden.

Med midler fra Fonden ad usus publicos drog han i 1818 ud på en længere studierejse, som bragte ham over Wien, Venedig, Bologna, Firenze og til sidst (naturligvis) Rom, hvor han bosatte sig for 3 år.

Studierejsen modnede ham kunstnerisk set, og i sine portrætter udviklede han en intim skildring af den afbildedes ansigtstræk, eksempelvis i den række af portrætter han udførte af kredsen omkring Bertel Thorvaldsen.

Hjemme i København, 1822-1823, var portrætkunsten domineret af akademiprofessor C.W. Eckersbergs nøgterne og nyklassicistiske portræt- og figurbehandling, men snart vandt C.A. Jensens mere psykologiske portrætstil frem, og op gennem 1820'erne oplevede han en stigende efterspørgsel.

Trods kongehusets bevågenhed havde C.A. Jensen svært ved at opnå officiel anerkendelse. I 1829 blev han således forbigået ved besættelsen af det ledige professorat ved Kunstakademiet efter C.A. Lorentzen. Efter 1830 begyndte interessen for C.A. Jensens intime portrætstil at dale og han kom i økonomiske vanskeligheder, som han søgte at afhjælpe ved at male kopier efter ældre malerier til portrætsamlingen på Frederiksborg Slot. I årene efter 1837 rejste han ofte til udlandet for at skaffe sig bestillinger og udførte i den forbindelse 11 portrætter af berømte astronomer til observatoriet i Pulkova nær Skt. Petersborg.

1840'erne bragte yderligere nedgang i bestillingerne, som bl.a. var affødt af at hans politiske holdning ikke harmonerede med tidens nationalistiske strømninger, samt af en massiv kritik af hans malestil fra periodens toneangivende kunstkritiker, N.L. Høyen. C.A. Jensen indstillede næsten helt sin malervirksomhed i 1848.

1835 blev han titulær professor og 1858 Ridder af Dannebrog.

Han er begravet på Holmens Kirkegård.

 

Filmen er en ledsagefilm til udstillingen "Stjerner på slottet. Sønderjysk verdenskunst. Fra C.W.Eckersberg til Franziska Clausen" på Kunstmuseet Brundlund Slot 30.januar - 26.august 2014.

Find

Bredsted Danske Skole

på Facebook