SSF's bestyrelse

Den nye SSF bestyrelse (fotograf: Silke)
Den nye SSF bestyrelse (fotograf: Silke)
Formand Henry Bohm     henry_bohm(at)skoleforeningen.de
Næstformand Jeanette Huy
Kasserer Bianca Brodersen  
Bisidder Arngard Janiesch  
Bisidder Silke Ingwersen  
Bisidder Ketel Lorenzen  
Bisidder Maren Sörensen  
Bisidder Sandra Leibecke
Bisidder Reimer Stollberg