Menighedens gamle kirkesal

Alterbillede: Arbejderne i vingården (Matt.20, 1-16)

Viggo Guttorm-Pedersen (1902-1962)

Fotos: Henry Bohm (2017)

Menighedens gamle kirkesal er beliggende i et af Bredsted Danske Skoles klasseværelser på 1.sal. Bagved en foldevæg befinder sig den dag i dag alteret, døbefonden, korset samt alterbilledet udført i 1955 af kunstneren Viggo Guttorm Pedersen. Alterbilledet med titel "Arbejderne i vingården" efter Matt.20, vers 1-20, har for de danske i Bredsted ikke kun en religiøs betydning, men tolkes også i en national kontekst.

 

At arbejde i vingården kan sidestilles med arbejdet i og for mindretallet. Lønnen udbetales af vingårdsejeren som i sin røde dragt og sit hvide hår symboliserer Danmark, den danske kultur, det nordiske frisind. I vingården er der arbejdere, der har arbejdet fra morgenstunden, andre er faktisk startet lige før lønnen skal udbetales. I mindretallet er der de "gamle" familier, som har "kæmpet" for mindretallet i flere generationer, men der er også dem, der lige er blevet en del af mindretallet og end ikke taler det danske sprog endnu. Alligevel får alle den samme løn; vingårdsejeren går ikke forskel på dem, der har arbejdet i flere timer og dem der lige er startet. Sådan ønskede kunstneren det skulle være i Sydslesvig. I mindretallet skulle der ikke være forskel mellem rig og fattig, gamle og nye familier, dansktalende og ikke dansktalende medlemmer. Alle skulle have den samme opmærksomhed, de samme rettigheder, den samme løn af Danmark. "Det danske" var kendetegnet ved fællesskab, samarbejde og lighed overfor hver mand. 

 

Nedenstående beretning er fra daværende skoleinspektør Ejvind Bjerre, som han skrev til skolens 40 års jubilæumsskrift:

I Bredsted var det er fælles ønske for kirke og skole at få så velegnet en kirkesal som muligt. Henvendelser til Dansk Kirke i Udlandet og skoleforeningen gav løfte om velvilje, men også en besked om manglende økonomisk evne, så vi måtte selv se at finde veje og midler. Ved et besøg af maleren Viggo Guttorm Petersen fremførte jeg vort ønske, men nævnede også vor mangel på økonomi. To måneder senere sendte jeg min kone Gertrud til København, bl.a. med et par spørgsmål til Thomas Havning. Jeg fik de ønskede svar og en stor tillægsgevinst: Kirkevæggen var i hus, idet Guttorm var ven med direktør H.B.Krogh på Carlsberg, og så var den side af økonomien klaret. Ved godt arbejde fra arkitektens side lykkedes det at indpasse alt træarbejde i kirkesalen i det almindelige byggeprogram. Fra fadderskabet i Odder ville man give til alterkalk, og da Guttorm og min kone var i København for at gøre dette indkøb, fik jeg brev fra et lægepar i Odder, at man anonymt ønskede at give til alterudstyr, og hurtige samtaler over grænsen løste problemet med hele nadver-udstyret. Da lysestager fulgte med fra den gamle skole, manglede kun blomstervase, der skænkedes af det samlede lærerkollegium, og alterdugen, der meget sent var tegnet af Guttorm og syet og skænket af skolelederens kone, færdiggjort, vasket og strøget natten mellem skole- og kirkeindvielse.

 

De fem uger, da Guttorm boede hos os som gæst, blev en stor oplevelse. Kundskabsrig, vidtberejst og beskedent delagtiggjorde han os i sit arbejde på beskeden og ydmyg vis. Aftnerne blev lange og nætterne korte i disse uger. Måske følte Guttorm selv, at dette skulle blive hans sidste store arbejde, da sygdom gnavede mere, end vi anede. Kirkevæggen i Rødding, som var hans næste arbejde, måtte fuldføres med sønnen Niels som hjælper. Alvorligt og fuld af humor kunne vi samtale ved arbejdet. Alt, hvad der er på billedet ”Arbejderne i vingården” er set i virkeligheden, og også personerne har levende forbillede. Hvor stærkt Guttorm var knyttet til sit værk, sås, da en stille tåre trillede, da det blev signeret.

 

Om Viggo Guttorm-Pedersen

Viggo Peter Guttorm-Pedersen var en dansk maler og tegner. Han blev født den 09.04.1902 i København og døde den 15.05.1962 i Haslev.

Guttorm-Pedersen blev uddannet som malersvend i 1922 (med sølvmedalje). Han blev uddannet til maler på Kunstakademiets malerskole i København fra 1927-1929 af Ejnar Nielsen og Sigurd Wandel. Viggo Guttorm-Pedersen er far til billedhuggeren og maleren Niels Guttormsen (professor ved Kunstakademiet 1992-98)  og tidligere skoleinspektør Hans Guttormsen (Hans Helgesen-Skolen i Frederiksstad, Sydslesvig) .

 

Viggo Guttorm-Pedersen havde især som tegner en omfattende produktion, fortrinsvis af landskabs- og by-motiver, som blev til under hans rejser i ind- og udland. Hans tidlige arbejder viser en romantisk følelse og en umiddelbar glæde ved karakteriseringen af bestemte lokaliteter, til brug i bl.a. Saxo-bogen. Foruden bogillustrationer havde Guttorm-Pedersen dekorative opgaver, bl.a. fortæppet til World Cinema samt den lange vægfrise med historiske motiver til Bellahøjskolen. Guttorm-Pedersen virkede desuden som plakattegner og med udformning af skrift og emblemer og endelig som tegner af en medalje for Danmarks frihedskamp.

 

Reiser og udlandsophold:

Brasilien (Rio de Janeiro) 1922-23; Paris og Rom 1925-26; Sverige 1929; N.Y. 1939; Norge 1946, 1954; Belgien, Frankrig 1950; Italien 1950, 1953.

 

Værker

30 skitser fra Sønderjylland (tegninger, 1940)

Sydslesvig i Streg (15 pennetegninger, 1949)

68 gouacher med Sønderjyllands historie (1950, Gottorpskolen)

Landskabet søndenled (skitsebog, 1953, Kobberstiksamling)

 

Udsmykninger: Kringleby, Palladium biografens børneværelse (1938, nedtaget)

Chaplin på mælkevejen, World Cinema (applikeret fortæppe, 1939, nedtaget)

sandblæste motiver på Edv. Storrs glasudstilling (1940, nedtaget)

vægfrise med relief, Bellahøj Skolens aula (1944, 1954, nedtaget)

vægfrise, Kaj Munk Børnehaven, Kappel (1948)

Norden i søndagstøj, tredelt vægmaleri, Jaruplund Højskole/Sydslesvig (1951)

Arbejderne i vingården, altervæg samt alterdug i Bredsted Danske Skole/Sydslesvig (1955)

Kom, alt er rede; altervæg samt alterdug på Jes Kruse-Skolen/Egernførde/Sydslesvig (1956)

Den fortabte søn og Den barmhjertige samaritaner, Rødding Frimenighedskirke (kalkmaleri, 1957)

 

Plakater: Svensk læseår i Danmark, Foreningen Norden (1941)

Berl. Tid. jub. (1947)

Håndværkets udstilling, Forum (1950)

 

Illustrationer: Saxo Grammaticus' Danmarks Krønike ved Grundtvig, (tegninger, 1941)

B.S. Ingemann: Holger Danske, 1944

Marcus Lauesen: Omkring Gammel Torv, 1945

Danske Smede, Dansk Smede- og Maskinarbejder Forbund 1948

endv. medalje for Danmarks frihedskamp (illegalt præget i håndpresse, 1944-45, Nat.mus.).

 

Litteratur:

Åse Voss Schrader i: Nyt tidsskr. for Kunstindustri, feb. 1940

Berl.Tid. 28.1.1941; 29.11.1950; 2.10.1954

Nat.tid 28.11.1950

Kristeligt Dagbl. 25.11.1950; 4.5.1953

M. Brøns i: Signum 2.4.1962.

 

Se på Wikipedia her...

 

Andre værker

Altervæggen i Rødding Frimenighedskirke (1957)

Den fortabte søn (Luk. 15, 11-32) og Den barmhjertige samaritaner (Luk. 10, 25-37

Fotos: Bent Nicolajsen, Rødding Frikirke

Altervæggen på Jes Kruse-Skolen i Egernførde (1955)

Kom, alt er rede (Luk.14, 16-24)

Fotos: R. Hinske (08.03.2017)

Skolekirken på Jes Kruse-Skolen blev brugt indtil 1985 og befinder sig bagved en foldevæg, som plejer at være lukket. I forlængelse af restaureringen af skolekirken på Bredsted Danske Skole 2015/16 (se billeder for oven) blev udvalget for bevarelse af Guttormsen altervæg kontaktet af Klaus Bjerre, der fortalte at han som barn har været med til at indvie en lignende altervæg, som den i Bredsted. Udvalget begyndte at kontakte skolernes inspektører og fik så et tip, at der vistnok var en skolekirke på Jes Kruse-Skolen. Skolekirken blev efter mange års tornerosesøvn åbnet af pedellen den 08.03.2017 i forbindelse med læsefestivalen i Sydslesvig og præsenteret for alle skolens elever. Tak til skolens pedel, inspektør og lærer Reimo Hinske for engagementet.

Lignelsen om det store festmåltid (Luk.14, 16-24)

v16  Jesus svarede: »Der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. v17  Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte: Kom, nu er alt rede!v18  Men de gav sig alle som én til at undskylde sig. Den første sagde til ham: Jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, hav mig undskyldt. v19  En anden sagde: Jeg har købt fem par okser og skal ud at prøve dem. Jeg beder dig, hav mig undskyldt. v20  Og en tredje sagde: Jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. v21  Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre vred og sagde til tjeneren: Gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, vanføre, blinde og lamme herind. v22  Og tjeneren meldte: Herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. v23  Så sagde herren til tjeneren: Gå ud på vejene og langs gærderne og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. v24  For jeg siger jer: Ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid.«

Find

Bredsted Danske Skole

på Facebook