FDF - Frivilligt drenge- og pigeforbund

FDF (frivillig drenge- og pigeforbund) er den største danske ungdomsforening i Bredsted og omegn med 30 medlemmer. Hver uge mødes skolens elever til forskellige aktiviteter enten på skolen eller i FDF-hytten udenfor byen.

Bredsted FDF-kreds 131 er et fuldgyldigt medlem af den danske FDF-hovedorganisation, og FDF’erne deltager flittigt i FDF-arrangementer i Danmark. FDF-Bredsted gennemfører dog også egne egne arrangementer med andre FDF-kredse i Sydslesvig, som f.eks. den årlige Kristi Himmelfartslejr.

 

FDF har et formål

Formålet med FDF har lige siden starten i 1902 været at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. FDF er en frivillig og selvstændig del af folkekirkens arbejde med børn og unge, og FDF Bredsted-kreds har tilknytning til den danske menighed i Bredsted. I FDF lærer dine børn Fadervor og hører de kendte bibelhistorier. Hvert møde starter eller slutter med en andagt med sang og fortælling, og på alle ture og lejre starter og slutter dagen med forkyndelse og snak om evangeliet, der gerne skulle give masser af livsmod og tro på fremtiden.

 

Udfordringer og fællesskab

Aktiviteterne i FDF er mangfoldige. Men fælles for dem er, at de både giver udfordringer til store og små og skaber et godt fællesskab mellem børn, unge og voksne. I FDF er samværsformen, der bygger på gensidig tillid, lige så vigtig som de enkelte aktiviteter. FDF ønsker også at være med til at forbedre børns generelle vilkår i såvel folkekirken som resten af samfundet.

 

Lederne er frivillige

Ligesom børnene i FDF er lederne med helt frivilligt. Hverken klasseledere, kredsledere eller bestyrelsen er ansatte eller får på anden måde løn for arbejdet. Alle er med af bare lyst i deres fritid. Lederne i FDF er lige så forskellige som alle andre, men fælles er, at alle har lyst at give børn og unge gode oplevelser og mod på livet.