FDF's historie

FDF er Danmarks ældste børne- og ungdomsarbejde

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er Danmarks ældste arbejde for børn og unge. Frivilligt Drenge Forbund, FDF, blev stiftet i 1902 af den unge arkitekt Holger Tornøe fra Frederiksberg og hans ven Ludvig Valentiner, der læste til præst. FDF startede for første gang i Sydslesvig efter 2. Verdenskrig i Tønning i 1946. I Bredsted startede FDF Bredsted-kreds i 1973 under Hans og Lieselotte Kirkegaards ledelse.

 

Kun for drenge

I starten var FDF kun for drenge over 11 år. Formålet med FDF var at lave en anderledes form for søndagsskole, hvor der ikke blot blev fortalt bibelhistorier men også var plads til masser af fysisk udfoldelse. Aktiviteterne var først og fremmest marchøvelser med musik i spidsen, lege i det fri, idræt, foredrag og bibeltimer.

 

Opfandt sommerlejren

Få år efter starten af FDF kom sommerlejren til, og her fik drengene mulighed for at udfolde sig som ingen andre steder. FDF var nemlig først med den idé i Danmark.

 

34.000 medlemmer

I dag har FDF mere end 34.000 medlemmer i hele Danmark og Sydslesvig fordelt i mere end 450 lokale kredse. FDF Bredsted-kreds er som de øvrige kredse en selvstændig enhed under Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund.