Clementshusudvalget

Clementshus bestyres af Clementshusudvalget, der er sammensat af 6 repræsentanter fra de lokale danske institutioner og foreninger i Bredsted.

Formanden for udvalget er pensioneret overlærer Lis Andersen fra Trælstorp.

Udvalget ser sin opgave i samarbejde med bygningens ejer, Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig, at bevare Clementshus som dansk pensionistbolig, og engagere sig vederlagsfrit i den daglige drift og vedligeholdelse af bygningen samt i de ældres liv og hverdag i huset.

formand: Lis Andersen (SSF Bredsted)

Henry Bohm (SSF Husum amt)

Magrid Jensen (Aktive Kvinder, Bredsted)

Reimer Stollberg (menigheden)

Christiane Bodenhagen (skolen)

Inga Waldow (beboerne)Find

Bredsted Danske Skole

på Facebook