Hvem er vi?

Aktive Kvinder Bredsted tilbyder et spændende og alsidigt program med hyggemøder, kulturelle arrangementer, workshops, foredrag og udflugter. Formålet med foreningen er at tilegne sig ny viden og inspirere hinanden. Det er vigtig at styrke hinanden, at hygge sig og at have en mulighed for at bruge/øve det danske sprog aktivt.

En oversigt over de Aktive Kvinders arrangementer kan du finde i Aktivitetskalenderen.

 

Bestyrelsen

Formand Margrid Jensen                          Tel.: 3837   
Næstformand Aaltien Wendrich Tel.: 930 347
Kasserer Ose Boysen Repenning Tel.: 67 28
Protokolfører

Barbara Lütt

 
Bisidder

Eike Jürgensen

 
Suppleanter

Svenja Jensen

Maren Sörensen

 
Revisorer

Inga Waldow

Marie Sönksen