De danske foreninger i Bredsted

De danske og frisiske mindretal organiserer sig i institutioner og foreninger. Skolen og børnehaven kan dog i længden kun eksistere, hvis medlemmerne er aktive i foreningslivet. 

På denne hjemmeside præsenteres vore foreninger og opfordrer alle til aktiv at tage del i vore arrangementer.

 

Måske har du interesse i at præge udviklingen og være med i een af bestyrelserne. Du er altid velkommen til at kontakte vore formænd og forhøre dig nærmere.

 

Følgende foreninger hilser dig velkommen:

 

- SSF Bredsted (Sydslesvigsk Forening)

- BIF (Bredsted ungdoms- og idrætsforening)

- Kirken (Bredsted danske menighed)

- FDF (Frivillig drenge- og pigeforbund)

- Aktive kvinder

- SSW (Sydslesvigsk vælgerforening)

- Clementshus (De danske ældreboliger i Bredsted)

- Friserne

 

Die dänischen Vereine in Bredstedt

Die dänische und friesische Minderheit organisieren sich in Institutionen und Vereinen. Die dänische Schule und der dänische Kindergarten können jedoch nur bestehen, wenn die Mitglieder aktiv am Vereinsleben teilnehmen.

Auf dieser Internetpräsenz präsentieren sich unsere Vereine und fordern alle dazu auf, aktiv teilzunehmen und mitzuwirken.

Vielleicht möchtest du unsere Arbeit mitgestalten und hast Interesse an der Vorstandsarbeit? Die Vorsitzenden der Vereine freuen sich auf deine Anfrage.

 

Die folgenden Vereine präsentieren sich:

 

- SSF Bredsted (Der dänische Kulturverein)

- BIF (Unser Jugend- und Sportverein)

- Kirken (Die dänische Kirchengemeinde)

- FDF (Unsere Pfadfinder)

- Aktive kvinder (Unser Verein für aktive Frauen)

- SSW (Die dänische Partei)

- Clementshus (Unsere Seniorenwohnanlage)

- Friserne (Die Friesen)

 


Find

Bredsted Danske Skole

på Facebook