Bredsted Danske Børnehave

Bredsted Børnehave blev grundlagt af dansksindede sydslesvigere i 1955 i forlængelsen af skolen. 15 år senere blev den nuværende bygning færdigstillet.

Børnehavens bygning var indtil 2004 normeret til 40 børn.

I september 1999 blev børnehaven opnormeret til 60 børn. Dengang blev der åbnet en afdeling i Munkebøl Forsamlingshus.


I året 2004 fik børnehaven en tilbygning og de gamle lokaler blev ombygget.

I 2005 fejrede Bredsted Børnehave sit 50-års jubilæum.

 

Børnehaven optager børn af dansk– og frisisksindede forældre. Det største indsatsområde i sit pædagogiske virke er derfor danske sprog og kultur.

 

Den pædagogiske proces er som et skib, der sejler på havet, konstant i bevægelse, altså ikke et skib, der ligger i havn (Malaguzzi)

 

Børnehaven drives af Dansk Skoleforening for Sydslesvig i Flensborg, som er ansvarlig for de danske skoler og børnehaver i Sydslesvig.

 

Der dänische Kindergarten in Bredstedt wurde 1955 in Verlängerung der Schule von dänischgesinnten Eltern gegründet.

15 Jahre später wurde das jetzige Gebäude fertiggestellt.

Bis 2004 war der Kindergarten für 40 Kinder zugelassen.

Im September 1999 bekam der Kindergarten  eine Zulassung für 60 Kinder.

2004 bekam der Kindergarten einen Anbau und die alten Räume wurden umgebaut.

2005 hat der dänische Kindergarten sein 50-jähriges Jubiläum feiern können.

Der Kindergarten nimmt Kinder von dänisch– und friesischgesinnten Elternhäusern auf. Das grösste Einsatzgebiet des pädagogischen Wirkens ist dänische Sprache und Kultur.

 

Der pädagogische Prozess ist wie ein Schiff, welches im Meer segelt, konstant in Bewegung, also nicht ein Schiff, das im Hafen liegt (Malaguzzi)

 

Träger ist ”Der dänische Schulverein” in Flensburg, der alle Schulen und Kindergärten der dänischen Minderheit betreut.